رویداد ها

پروژه فیبر نوری، حرکت در مسیر شهر الکترونیک
ساماندهي ايستگاههاي تاكسي / ارائه  تسهيلات رفاهي براي رانندگان / شهروند مداري
كهن شهر ساري و ساري بزرگ
اخبار شهرداري ساري در هفته گذشته
پروژه هاي در دست اجراي  شهرداري منطقه سه ساري
فعاليت هاي عمراني شهرداري منطقه دو ساري
میدان کارگر
اسکان همشهریان نیازمند
رادیو شهروند
شهروند خبرنگار
مجله شهروندی
چندرسانه ای
تجارب شهرهای موفق دنیا
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید