شرح خبر
اجراي طرح ساماندهي پسماندهاي حاصل از توزيع نذورات در ايام محرم + گزارش تصويري اجراي طرح ساماندهي پسماندهاي حاصل از توزيع نذورات در ايام محرم + گزارش تصويري
در راستاي فرهنگ سازي و كمك به حفظ پاكيزگي شهر و همكاري با پاكبانان صورت پذيرفت.


به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري ساري؛ در راستاي فرهنگ سازي وكمك به پاكبانان خدوم شهر ، سازمان مديريت پسماند طرح ساماندهي پسماند هاي حاصل از توزيع نذورات در ايام محرم را به مرحله انجام رساند.

پسماند هاي حاصل از استفاده از ظروف يكبار مصرف در توزيع غذا و نذورات مردم در ايام محرم توسط اين سازمان و با مشاركت سازمان هاي مردم نهاد، استقرار كلبه تپش در مركز شهر و همچنين با همكاري برخي مساجد در استفاده از ظروف چندبارمصرف، ساماندهي ومديريت شد.

بر اساس اين گزارش، در اين طرح كه با همراهي گروه هاي مردم نهاد شهر ساري اجرايي گرديد؛ سازمان مديريت پسماند شهرداري ساري با توزيع مخازن پلي اتيلن در سطح شهر و در مسير تردد دسته ها وهيات هاي عزاداري ، تلاش نموده تا از ريخت وپاش زباله در خيابان ها و معابر شهري جلوگيري گردد .

دكتر ياسر بهارفر مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري ساري در اين خصوص اظهار داشت: به جهت جلوگيري از آلودگي ناشي از پسماندها، گروهي از عوامل اين سازمان، براي ساماندهي امور اين ايام در جهت مديريت پسماندهاي ناشي از نذورات و ظروف يكبار مصرف همچون سال گذشته تشكيل شد .

وي بر اهميت حفظ و نگهداري از محيط زيست تاكيد كرد و گفت :مواد پلاستيكي نتايج زيان باري براي طبيعت به بار مي آورند و مشاركت شهروندان در اين زمينه نقش بسزايي در كاهش آسيب رساني به محيط زيست و جلوگيري از نماي بصري نامطلوب دارد.

گفتنيست؛ در اين برنامه كليه پرسنل سازمان به همراه سازمان هاي مردم نهاد ضمن هدايت وراهنمايي شهروندان سعي نمودند تا با آموزش مردم به شيوه غيرمستقيم از ريختن زباله توسط عزاداران جلوگيري گردد.