شرح خبر
با حكم شهردار ؛ مهندس عباس رجبي مديرعامل جديد سازمان شد با حكم شهردار ؛ مهندس عباس رجبي مديرعامل جديد سازمان شد
شهردار ساري در حكمي ، عباس رجبي را به مديرعاملي سازمان مديريت پسماند شهرداري ساري منصوب كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماندشهرداري ساري؛ صبح امروز در جلسه اي با حضور مهندس فرزانه، رشيدي، معيل و محبوب معاونان شهرداري ساري ، طي حكمي از سوي مهدي عبوري شهردار ساري، عباس رجبي  به عنوان مديرعامل جديد سازمان مديريت پسماند شهرداري ساري منصوب شد.

در اين جلسه مهندس حميد فرزانه معاون شهرسازي و امور مناطق شهرداري مركز استان ، در سخناني با قدرداني از زحمات ياسر بهارفر مديرعامل سابق اين سازمان وي را از مديران موفقي دانست كه در دوران مسئوليت خود در سازمان مديريت پسماند طرح هاي خوبي را اجرايي نموده است.

فرزانه افزود: عباس رجبي نيز از مديران توانمند شهرداري ساري مي باشد و اميدواريم در دوران مديريتي وي شاهد تداوم اقدامات موثر سازمان مديريت پسماند در زمينه هاي مختلف باشيم.

در ادامه ناصر معيل معاون خدمات شهري شهرداري ساري نيز با تقدير از اقدامات بهارفر مديرعامل سابق سازمان پسماند اظهار داشت: تغييرات مديريتي هميشه در راستاي افزايش سرعت خدمت رساني به شهروندان خواهد بود و سازمان مديريت پسماند نيز با مسئوليت مهندس رجبي در راستاي عملياتي نمودن برنامه هاي جديد گام برخواهد داشت.

در پايان اين جلسه با اهدا لوح تقدير از زحمات مديرعامل سابق سازمان مديريت پسماند شهرداري ساري تجليل شد و ابلاغ مهندس رجبي به عنوان مديرعامل جديد سازمان مديريت پسماند، به وي داده شد.

شايان گفتن است عباس رجبي ، مديريت شهرداري منطقه يك، سه و چند سازمان و همچنين مشاور شهردار ساري را در كارنامه خود دارد.