شرح خبر
آموزش طرح تفكيك پسماند در كوي پليس ساري ،همزمان با هفته نيروي انتظامي + گزارش تصويري آموزش طرح تفكيك پسماند در كوي پليس ساري ،همزمان با هفته نيروي انتظامي + گزارش تصويري
همزمان با هفته نيروي انتظامي آموزش طرح تفكيك پسماند در كوي پليس ساري براي فرزندان پرسنل زحمتكش نيروي انتظامي برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماندشهرداري ساري؛ همزمان با هفته نيروي انتظامي،  آموزش مديريت پسماند و آشنايي كودكان پرسنل زحمتكش نيروي انتظامي با معضل زباله و لزوم جدا سازي زباله تر از خشك،در كوي پليس ساري با حضور كارشناسان سازمان و مسئولين نيروي انتظامي برگزار شد.

در اين روز، كارشناس سازمان مديريت پسماند شهرداري ساري با مستقر كردن اتوبوس آموزشي سازمان كه يك مركز آموزشي سيار است، توضيحات و آموزش هاي لازم در خصوص چگونگي تفكيك زباله هاي تر و خشك و همچنين معرفي انواع زباله ها را به كودكان و نوجوانان حاضر آموزش دادند .

همچنين در پايان از سوي سازمان مديريت پسماند شهرداري ساري، جوايزي به كودكان حاضر در اتوبوس اهدا شد .