شرح خبر
به مناسبت روز جهاني كودك؛ آموزش مديريت پسماند در خانه كودك مهر برگزار شد + تصاوير به مناسبت روز جهاني كودك؛ آموزش مديريت پسماند در خانه كودك مهر برگزار شد + تصاوير
به مناسبت روز جهاني كودك، كارشناسان سازمان با حضور در خانه كودك مهر به آموزش مديريت پسماند پرداختند.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماندشهرداري ساري؛ آموزش مديريت پسماند و طرح تفكيك زباله با اجراي گروه هنري ويژه "روز جهاني كودك" و همچنين مستقر كردن اتوبوس آموزشي سازمان و قرار دادن سطل هاي مخصوص طرح تفكيك، در خانه كودك مهر برگزار شد.

كودكان همزمان با ديدن نمايش ، با انواع پسماند و مباحث محيط زيست آشنا شدند. در انتها مسابقه اي با  عناوين ذكر شده بين كودكان حاضربرگزار گرديد و جوايزي شامل ( ساك دستي ، مداد رنگي ، سي دي ، خودكار،كيسه ويژه پسماند خشك و ...) اهدا گرديد.


آموزش و اهداي جوايز  به كودكان حاضر در خانه كودك مهر در راستاي اهداف سازمان مديريت پسماند در زمينه طرح تپش(تفكيك پسماند شهر) صورت گرفته است تا فرهنگ تفكيك از مبدا پسماندها نهادينه شود .

همچنين دانش آموزان با طرح تفكيك از مبدا كه شامل ، جداسازي زباله هاي خشك از تر و  كم حجم نمودن زباله ها  آشنا شوند.