شرح خبر
همزمان با روزهاي آغازين سال تحصيلي جديد ؛اجراي طرح آموزش تفكيك زباله از مبدأ در مدارس همزمان با روزهاي آغازين سال تحصيلي جديد ؛اجراي طرح آموزش تفكيك زباله از مبدأ در مدارس
همزمان با روزهاي آغازين سال تحصيلي جديد، آموزش طرح تفكيك زباله در كليه مدارس ابتدايي شهر ساري آغاز شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري ساري؛ همزمان با روزهاي آغازين سال تحصيلي جديد، كارشناسان آموزشي سازمان با مستقركردن اتوبوس آموزشي "شهرمون" كه يك كارگاه آموزشي سيار است، آموزش طرح تپش(تفكيك پسماند شهر) را در مدارس ابتدايي شهر ساري آغاز كردند.

مهندس رجبي مديرعامل سازمان مديريت پسماندشهرداري ساري در اين خصوص اظهار داشت:مدارس يكي از مهم‌ترين اماكن براي آموزش‌هاي اجتماعي و خانوادگي است كه طرح آموزش تفكيك زباله از مبدأ در مدارس مقاطع ابتدايي و متوسطه در سال تحصيلي جديد در ساري در حال انجام است.

وي افزود : آموزش و فرهنگ‌سازي در بين كودكان و نهادينه كردن مفاهيم فرهنگ شهروندي از سنين كودكي، يكي از دلايل برگزاري آموزش پسماند در مدارس به دليل قدرت تأثيرگذاري كودكان در نظام خانواده است.

مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري ساري در پايان عنوان كرد :معرفي طرح تفكيك زباله از مبدأ به زبان ساده، توزيع بروشور، كليپ و نماهنگ، پاور پوينت آموزشي، برگزاري مسابقه و ازجمله برنامه‌هاي اجراشده آموزشي در سطح مدارس ساري است.